Latvijai 100 Ozolnieku vidusskolā

Šajā nozīmīgajā Latvijas svētku gadā Ozolnieku vidusskolā svētku aktivitātes notika visas nedēļas garumā no 12.-16.novembrim.
Katra diena bija kā aicinājums iepazīt Latviju. 
Pirmdienā "Izzini Latviju!", kad skolēni tika aicināti uzrakstīt, kāpēc es mīlu Latviju, atpazīt attēlos populāras Latvijas vietas un uzrakstīt 100 faktus par Latviju.
Otrdienā "Izjūti Latviju" visus aicināja salikt Latvijas novadus, uzrakstīt vēlējumus Latvijai un izmēģināt roku Latvijas kartes zīmēšanā.
Trešdienā "Piedzīvo Latviju!" ar iespēju atpazīt Latvijas pilsētas, kā arī atzīmēt Latvijas kartē savas ģimenes saknes.
Ceturtdienā "Izgaršo Latviju" ar iespēju iepazīt Latvijas tradicionālos ēdienus un to dažādos nosaukumus, kā arī iespēja ar īpašo Latvijas svētku pastu nosūtīt sveicienu kādam skolas biedram.
Piektdiena un "Izdziedi Latviju" kā nedēļas noslēgums.  Ozolnieku vidusskola Latvijai 100 gadu dzimšanas dienā dāvināja "Dziesmu kamolu", kurā tika ietītas skolēnu un skolotāju izvēlētas latviešu dziesmas, kopskaitā 67, taču līdz mācību gada beigām papildināsim līdz 100, kā arī nodosim kamolu glabāt skolas muzejam, lai pēc gadiem attītu un uzzinātu, kādas ir bijušas aktuālākās dziesmas 2018.gadā. 
Ozolnieku vidusskolas "Dziesmu kamola" TOP 3: U.Stabulnieks "Tik un tā", R.Kaupers  "Mana dziesma" un M.Brauns "Saule, pērkons, Daugava". Šīs dziesmas kopīgi izdziedājām ar 5.-12.klašu skolēniem
Sākumskolas skolēni ne tikai ietina dziesmu kamolā, bet arī paši bija sagatavojuši priekšnesumu - katra klase pa tautasdziesmai kā dāvanu Latvijai.
 
Kā tradīcija ir izveidojusies "Ugunszīmes Latvijai", katrai klasei 16.novembra rītā no svecītēm veidojot kādu latvju rakstu.
Tāpat visas nedēļas garumā un līdz pat novembra beigām bija iespēja iepazīties ar rakstaino cimdu izstādi - gan adīti dūraiņi, gan dažādi citi skolēnu veidoti cimdi.
 
16.novembra vakarā Ozolnieku vidusskolas interešu izglītības kolektīvi aicināja visus novada iedzīvotājus uz koncertu "Daudz baltu dieniņu, Latvija!". Koncertā piedalījās skolas dziedošie kolektīvi: 1.klašu koris (diriģente M.Branka), 2.-4.klašu koris un 2.-4.kl.ansamblis (vad.Agita Babre), folkloras kopa "Knipati" (vad.Inese Mičule), pārstāvot visas klašu grupas no 1.-12.klasei, 5.-12.klašu koris (diriģente Rūta Bergmane), teātra pulciņš (vad.Agnese Čīka) un Ozolnieku novada jauniešu koris (diriģentes Ramona Joma, Rūta Bergmane). Paldies skolas absolventiem  - Līvai Slokai un Arvīdam Pelēcim par pasākuma vadīšanu.
 
 
Paldies Sociālo zinību, mākslas, mūzikas, mājturības un sporta priekšmetu metodiskā apvienībai, kura aktīvi iesaistījās gan izstādes veidošanā, gan tautasdziesmu sagatavošanā, gan dažādu konkursu organizēšanā. Tāpat paldies Skolēnu domei un Inesei Mičulei par sagatavotajām aktivitātēm, klašu audzinātājiem un visiem, kas atbalstīja un palīdzēja radīt svētkus.
 
Daudz baltu dieniņu, Latvija!