"Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2017"

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra veidota lasīšanas programma.

Ozolnieku vidusskolas bibliotēka šajā pasākumā piedalās sākot ar 2011. gadu. Mūsu mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, veidot atbildību un cieņu dalībnieku vidū, noteiktā laikā tās izlasot un nekavējot  nodošanu bibliotēkā.

Katram dalībniekam jāizlasa 6 grāmatas no vecuma grupai atbilstošās kolekcijas (vecākiem  - 4 kolekcijā paredzētās grāmatas un 2 pēc izvēles). Noslēgumā katram jāaizpilda elektroniskā grāmatu novērtēšanas anketa. Pēc Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrā apkopotajiem anketu rezultātiem pavasarī uzzinām visaugstāk novērtēto grāmatu katrā lasītāju grupā.

Grāmatas tiek iegādātas par pašvaldības līdzekļiem. Pateicoties tam, ka kolekcijā ir pieredzējušu un profesionālu bērnu un jauniešu literatūras ekspertu ieteiktas grāmatas, noslēdzoties programmai, bibliotēkas krājums gadu no gada papildinās ar vērtīgu literatūru.

Jau šobrīd lasīšanai pieteikušies 49 skolēni un 11 lasītāji vecāku žūrijas grupā. Pārsvarā tie ir sākumskolas, īpaši 3. - 4. klašu skolēni. Ļoti ceram, ka savus lasītājus sagaidīs 8. - 12. klašu  žūrijas grāmatu kolekcija, bet vecāku žūrijā iesaistīsies arī tēti un vectētiņi.

Lasīšanas maratons mūsu skolā ir tikko sācies. Gaidām lasītājus bibliotēkā!

Ar grāmatām varat iepazīties šeit