Rūdolfam Blaumanim - 155

No 8. līdz 15. janvārim skolas bibliotēkas lasītavā apskatāma Rūdolfa Blaumaņa atcerei veltīta literatūras izstāde. Izstādē izvietoti materiāli par R. Blaumaņa dzīvi un literāro darbību, kas ir ļoti daudzpusīga – stāsti, noveles, lugas un dzeja. Jaunākajiem lasītājiem pazīstama  grāmata „Velniņi”. 100 dzejoļu izlasē bērniem Bikibuki iekļauti 3 dzejoļi „Mazās Martas dziesma”, „Asarās” un „Šūpuļa dziesma”.