Aicinām atbalstīt kora braucienu uz Beļģiju

Ozolnieku vidusskolas 5. - 12. klašu koris pēc konkursa atlases (izvērtējot kora ierakstus un video) ir uzaicināts piedalīties Eiropas bērnu un jauniešu koru festivālā Beļģijā, kas notiek jau 66. reizi un pulcē lielu dalībnieku skaitu (ap 50 koriem) no dažādām valstīm.

Festivāla laikā koris piedalīsies koru konkursā, kā arī skolēniem būs iespēja iepazīt citu tautu kultūru un izmantot savas svešvalodu zināšanas izglītojošos, kultūras un sadraudzības pasākumos.

Ozolnieku vidusskolas koris ir veiksmīgi piedalījies dažāda mēroga pasākumos Latvijā, kā arī starptautiskajā konkursā Kauņā, kur tika iegūts Sudraba diploms.

Braucienam uz Beļģiju ir saņemts Ozolnieku novada pašvaldības atbalsts, kā arī tiek aicināti visi citi interesenti atbalstīt kora dalību festivālā Beļģijā.

Informāciju par Ozolnieku vidusskolas kora braucienu uz Beļģiju varat saņemt, sazinoties ar mūzikas skolotāju un kora vadītāju Rūtu Bergmani (t.28328935)