Izaicinājumi vecākiem digitālajā laikmetā

Kādā vecumā un cik ilgu laiku bērns drīkst pavadīt pie viedierīcēm?

Kā panākt, lai bērns klausa, ja esmu pateicis, ka jāpilda mājas darbi, bet viņš visu laiku skatās telefona vai datora ekrānā?

Kā ieinteresēt bērnu brīvo laiku pavadīt neizmantojot viedierīces?

Uz šiem un citiem aktuāliem jautājumiem Ozolnieku vidusskolas izglītojamo vecāki var gūt atbildes,  apmeklējot  psiholoģi Ingu Pētersoni, kura š.g. 22. un 23. februārī piedalījās apmācībās „Kā būt par vecāku 21.gs.? ”

Apmācību programmu īsteno „Amigo iniciatīva Laimīgām ģimenēm” sadarbībā ar psihologu, programmas izstrādātāju Edmundu Vanagu.

Līdz ar mācību programmas par  bērnu audzināšanu digitālajā laikmetā un atbildīgu viedierīču lietošanu pabeigšanu, psihologi un sociālie pedagogi, kuri piedalījās apmācībās, ir kļuvuši par vēstnešiem, kuru mērķis ir sniegt  zināšanas un praktiskas iemaņas vecākiem un pedagogiem efektīvas komunikācijas veidošanā ar bērnu.

Š.g. 18.aprīlī Ozolnieku vidusskolā, vecāku dienā, būs iespēja noklausīties psiholoģes lekciju „Kā būt par vecāku digitālajā laikmetā?”.