”Paņemt dabu aiz rokas”

No 5.-9.jūnijam skolā tiks organizēta vasaras nometne 1.-4.klašu skolēniem „Paņemt dabu aiz rokas.” Nometnes laikā dosimies dabā- viesosimies Tērvetes dabas parkā, kur pētīsim mežu, pētīsim un izzināsim ūdens iemītniekus Ozolnieku ezerā, kā arī pētīsim, kur paliek atkritumi un kā tos mazināt. Būs meistarklase  veselīga ēdiena gatavošanā.

Iniciatīvas „Nacionālie dārgumi” ietvaros ir uzņemts videoklips, kura filmēšanā piedalījās 7.b klases skolēni un iniciatīvas vēstnieki no Jelgavas un Jelgavas novada skolām.

Līdz mācību gada beigām klasēm vēl ir iespēja apmeklēt nacionālos un lokālos dārgumus, savus sasniegumus ievadot klases profilā. 

Ozolniekos un Ozolnieku novadā ir pieteikti lokālie dārgumi - dažādi objekti, kas pēc skolēnu atzinuma ir uzskatāmi kā vietēja mēroga dārgumi.

Videoklips pieejams šeit:  https://failiem.lv/u/8h22gvve#_

Mīļie vecāki, skolēni, absolventi - visi, visi!

Gaidām jūs vēl nebijušā pasākumā Ozolnieku vidusskolā - "Dziedi ar skolotāju"!

Atklāsim un iepazīsim mūsu skolas dziedošos talantus!

Tiekamies!

22.aprīlī plkst. 9.00
tiksimies pie Ozolnieku vidusskolas ieejas,
lai kopīgiem spēkiem sakoptu skolas apkārtni!

  • 9.00 Talkas atklāšana un talkošanas vietu sadale

  • 9.10–12.00 Teritorijas sakopšana

  • 12.00 Talkas noslēgums ar tēju, pīrāgiem un sarunām pie ugunskura

 

Cerot uz sadarbību – skolas kolektīvs