Dokumenti

Uzņemšana

Pirmā klase (*.pdf)

Vidusskola (*.pdf)

Nolikums un noteikumi

Ozolnieku vidusskolas nolikums (*.pdf)

Ozolnieku vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi (*.pdf)

APU noteikumu kopsavilkums (*.pdf)

Pašvērtējuma ziņojumi

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojums 2018. (.pdf)

Akreditācija

Izglītības iestādes akreditācijas lapa (.pdf)

Izglītības programmu akreditācijas lapas (.pdf)

Citi

Individuālo mācību līdzekļu saraksts jaunajam mācību gadam 5.-12.klasei

Ieteicamā literatūra vasaras lasīšanai sākumskolas klasēs

Individuālie mācību līdzekļi 1.-4.klasei nākamajam mācību gadam

Ieteicamās literatūras saraksts 5.-12. klasei

Mācību literatūras saraksts 2019./2020. mācību gadam

Leču ģimenes stipendija vidusskolēniem

Leču stipendija 2019 (.pdf)

Leču stipendijas pieteikums nr.1 (.pdf)

Leču stipendijas pieteikums nr.2 (.pdf)