Dokumenti

Uzņemšana

Pirmā klase (*.pdf)

Vidusskola (*.pdf)

Nolikums un noteikumi

Ozolnieku vidusskolas nolikums (*.pdf)

Ozolnieku vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi (*.pdf)

APU noteikumu kopsavilkums (*.pdf)

Pašvērtējuma ziņojumi

Ozolnieku vsk. pašvērtējuma ziņojums 2018. (.pdf)

Akreditācija

Izglītības iestādes akreditācijas lapa (.pdf)

Izglītības programmu akreditācijas lapas (.pdf)

Leču ģimenes stipendija vidusskolēniem

Leču stipendija 2019 (.pdf)