Radošo darbu konkurss „Dzīve manā telefonā”

Konkurss tika organizēts projekta „SIC Latvia ‘’Net-Safe” III”  un kustības  „Draudzīga skola” ietvaros.

Konkursa mērķis - noskaidrot skolēnu viedokļus par mobilo tālruņu lietošanu ikdienā, apzinot gan pozitīvo, gan negatīvo pieredzi.  Konkursa uzdevums – dot iespēju jauniešiem formulēt un izteikt domas, idejas un pārdomas par viedierīču lietošanas paradumiem, tām veltīto laiku, ierīču nozīmi un ietekmi viņu dzīvēs, kā arī ar to saistīto pieredzi, kas varētu būt noderīga citiem vienaudžiem.

10. klases skolnieces Endija Elizabete Ernstsone, Evija Jureviča, Evelīna Meijere un  Evelīna Oglīte piedalījās konkursā un dalījās ar savu pozitīvo un ne tik pozitīvo pieredzi viedierīču izmantošanā ikdienā.

Paldies meitenēm par ieguldīto darbu un uzdrīkstēšanos!

Konkursu organizēja Valsts bērnu tiesību  aizsardzības inspekcija.