Konkurss „Mūsu mazais pārgājiens”

Zemkopības ministrija jau desmito reizi izsludināja konkursu skolu jaunatnei „Mūsu mazais pārgājiens 2016.” Konkursa uzdevums bija veikt izpēti par koku daudzpusīgajām izmantošanas iespējām Latvijā un pasaulē. Šī gada konkursa moto-„Koks ir visur!”

No mūsu skolas konkursā piedalījās 4. b un 7.b klases. Abu klašu  skolēni veica literatūras un informācijas avotu izpēti par koka daudzpusīgo izmantošanu. Skolēni aprakstīja tādas tēmas kā koka izmantošana celtniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā, instrumentu ražošanā, mašīnbūvē, saplākšņa ražošanā, koka izmantošana aksesuāru, apģērba un dizaina elementu ražošanā  un citas tēmas.

Otrais konkursa uzdevums bija sagatavot radošu izpētes darbu –pārgājiena vai ekskursijas aprakstu, kurā iespējams iepazīties ar koka izmantošanas iespējām. 4.b klases skolēni veidoja ekskursijas aprakstu par redzēto  Līvānos, bet 7.b klases skolēni izstrādāja savu  pārgājiena maršrutu, kurā var iepazīties ar koka izmantošanas iespējām Ozolniekos.