Plakātu konkurss "Es zinu! Es daru!"

Liels paldies Loretai Engelantei, Kintijai Krūzbergai un Namejam Kugrēnam, kas piedalījās plakātu konkursā "Es zinu! Es daru!". Konkursa ideja bija veicināt sabiedrības saliedētību un aktīvu iedzīvotāju iesaisti pilsoniskā līdzdalībā Jelgavas pilsētas un reģiona dzīvē.

Plakātu konkurss "Es zinu! Es ...
Plakātu konkurss "Es zinu! Es ...
Plakātu konkurss "Es zinu! Es ...
Plakātu konkurss "Es zinu! Es ...
Plakātu konkurss "Es zinu! Es ...

Ar mērķi izglītot sabiedrību, galvenokārt jauniešus arī patriotisma audzināšanas jautājumos, kā arī iesaistīt Jelgavas pilsētas, Jelgavas un Ozolnieku novadu iedzīvotājus latviešu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā. Projekta konkursa rezultātā tika izveidots bloknots, kas vairos lekcijas "Es zinu! Es daru!" multiplikatīvo iedarbību, izplatīs informāciju par pilsonisko līdzdalību un rosinās jauniešu vidū aktīvāku līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesos. Mums visiem par prieku Loretas Engelantes zīmējums tika labāko darbu vidū un nu tas rotā projektā tapušā bloknota vāku.