Viesošanās pansionātā "Zemgale"

20. decembrī 7. b klase apciemoja pansionāta „Zemgale ”iemītniekus, lai nodotu pašu gatavotos 300 Ziemassvētku apsveikumus.

Viesošanās pansionātā "Zemgale...
Viesošanās pansionātā "Zemgale...
Viesošanās pansionātā "Zemgale...
Viesošanās pansionātā "Zemgale...
Viesošanās pansionātā "Zemgale...
Viesošanās pansionātā "Zemgale...

 

Vairāk kā divu nedēļu garumā pēc stundām skolēni zīmēja, grieza un līmēja, tad tika meklēti glītākie rokraksti klasē, lai varētu ierakstīt novēlējumus apsveikumos. Skolēni izteica vēlmi, ka paši gribētu nodot apsveikumus pansionāta iemītniekiem. Tādēļ otrdienas pēcpusdienā devāmies uz pansionātu, kur mūs sagaidīja sociālā darbiniece un viena no aprūpētājām. Skolēni gāja katrā istabiņā, lai personīgi nodotu apsveikumus. Tā izstaigājām divus korpusus, pārējos apsveikumus iemītniekiem nodos aprūpētāji.

Pēc pansionāta apmeklējuma skolēni teica: ”Viegli nebija, bet ja mēs ļoti gribam, tad varam izdarīt!”

Gandarījums par paveikto bija pateicība, mīļums un asaras pansionāta iemītnieku acīs.