Ozolnieku novada PII 6-gadnieki viesojas skolā

2017.gada 8.februārī Ozolnieku novada PII "Zīlīte" un "Bitīte" 6-gadnieki viesojās Ozolnieku vidusskolā. Bērnus skolā mīļi sagaidīja skolotājas, ar kurām nākošajā mācību viņi tiksies, uzsākot mācības 1.klasē.

Rīts skolā bija jaunu iespaidu pilns, jo topošie pirmklasnieki kopā ar skolotājām iepazina skolēna ikdienu. Rotaļnodarbībā visi kopā spēlēja dažādas spēles, kā arī ikviens varēja izmēģināt spēkus uzdevumu veikšanā.

Ozolnieku novada PII 6-gadniek...
Ozolnieku novada PII 6-gadniek...
Ozolnieku novada PII 6-gadniek...
Ozolnieku novada PII 6-gadniek...
Ozolnieku novada PII 6-gadniek...
Ozolnieku novada PII 6-gadniek...

 

Dodoties ekskursijā pa skolu, bērnus sajūsmināja lielā sporta zāle, iepriecināja raibā grāmatu pasaule skolas lasītavā, bet smaržas skolas ēdnīcā tā vien raisīja domas par gardām pusdienām un sauca atgriezties atpakaļ bērnudārzā.

Pavasarī topošie pirmklasnieki solīja atnākt atkal, lai izskrietos skolas stadionā un baudītu pikniku skolas "Zaļajā klasē".

Vēlam, lai gaišas domas par skolu silda mazās sirsniņas!

Ozolnieku novada PII "Zīlīte" un "Bitīte" 6-gadnieku grupās mācās gandrīz 100 bērnu, kas nākošajā mācību gadā uzsāks mācības 1.klasē. Lielāka daļa šo bērnu par savu pirmo skolu sauks Ozolnieku vidusskolu.

Izsaku pateicību nākošā mācību gada 1.klašu skolotājām- Diānai Kļavai, Ritai Dilānei, Valdai Hāzei un Annai Slokai par pirmsskolēnu sirsnīgo un jauko uzņemšanu!

Paldies arī visiem pārējiem kolēģiem, kas piedalījās šajā pasākumā.

Direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova