Radīts jauns lokālais objekts iniciatīvā „Nacionālie dārgumi”

Sācies trešais – noslēdzošais gads iniciatīvā „Nacionālie dārgumi”.

Šogad jaunieši aicināti ne tikai apmeklēt nacionālo un lokālo dārgumu objektus, bet arī jaunradīt savus  objektus.

Radīts jauns lokālais objekts ...
Radīts jauns lokālais objekts ...
Radīts jauns lokālais objekts ...
Radīts jauns lokālais objekts ...
Radīts jauns lokālais objekts ...

 

22. septembrī 8.b klase jaunradīja pirmo lokālo dārgumu objektu iniciatīvas ietvaros – jaunieši skolas teritorijā iestādīja dižskābardi, kas ir kā piemiņa par iniciatīvu un ir arī dāvana valsts simtgadei. Lokālais objekts tika radīts, mudinot jauniešus ne tikai iesaistīties iniciatīvā, bet arī apzināt Latvijas bagātības.

Ar jauniešiem kopā bija skolas direktore Klāra Stepanova un iniciatīvas ”Nacionālie dārgumi ” koordinatore Elīna Miķelsone.