Septembris - drošības mēnesis

Pēc vasaras brīvlaika atgriežoties skolā,  ir svarīgi pārrunāt ar skolēniem drošības noteikumus  skolā un ārpus tās.

Septembrī pie 1.-4.klašu skolēniem viesojās speciālisti no Slimību profilakses un kontroles centra, Latvijas Dzelzceļa, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta.

Septembris - drošības mēnesis
Septembris - drošības mēnesis
Septembris - drošības mēnesis
Septembris - drošības mēnesis
Septembris - drošības mēnesis
Septembris - drošības mēnesis

 

Slimību profilakses un kontroles centra organizētā projekta Prakse.lv  ciemojās pie 1.-2.klašu skolēniem  22.septembrī.

Nodarbībās traumatisma profilaksei skolēni noskatījās multiplikācijas filmu par dažādām situācijām no viņu ikdienas. Kopīgi pārrunājot  redzēto, tika aktualizēta rīcība, kas var ietekmēt skolēnu veselību un pat dzīvību. Pēc sadalīšanās grupās, dotajos attēlos bērni meklēja varoņu kļūdaino rīcību un ieteica, kā tiem rīkoties. Nodarbības noslēgumā katra komanda izspēlēja galda spēli,  kuras mērķis bija nostiprināt  zināšanas par drošības jautājumiem.  Skolēni saņēma arī dāvanas - krāsojamo grāmatu, uzlīmes un atstarotāju.

Paldies Prakse.lv  speciālistēm par interesantajām nodarbībām!

2.a klases skolotāja Dina Medjānova

Latvijas Dzelzceļa pārstāvji ciemojās pie 1.-4.kašu skolēniem 20.septembrī. Nodarbībās kopīgi tika pārrunāti dažādi uzvedības un drošības noteikumi, atrodoties dzelzceļa tuvumā. Skolēni savas zināšanas par drošības noteikumiem parādīja dažādās aktivitātēs, un par aktīvu piedalīšanos skolēni saņēma arī balviņas.

4.klašu skolēniem 29.septembrī notika praktiska nodarbība ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu. Tika izspēlētas lomu spēles, kā rīkoties dažādās ārkārtas situācijās. Skolēni varēja apskatīt un uzvilkt ugunsdzēsēju tērpu. Skolēni tika nepazināti arī ar ugunsdzēsēja profesiju, tās nozīmi sabiedrībā. Tika noskaidrotas arī ugunsdzēsējiem nepieciešamās rakstura, fiziskās īpašības un apgūstamās zināšanas, praktiskās prasmes.

4.c klases skolotāja Anete Branka