Viesošanās Rīgas pilī

Iniciatīvas „Nacionālo dārgumu jaunatklāšana” aktīvākie dalībnieki viesojas Rīgas pilī

2017. gada 9. oktobrī Rīgas pilī ar Latvijas Valsts prezidenta kundzi Ivetu Vējoni, iniciatīvas patronesi, tikās aktīvākie jaunieši, kuri Latvijas valsts simtgades svinību programmā iekļautās iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana’’ otrajā posmā sasniedza vislabākos rezultātus. Uz tikšanos bija uzaicināta arī 8. b klase.

Viesošanās Rīgas pilī
Viesošanās Rīgas pilī
Viesošanās Rīgas pilī
Viesošanās Rīgas pilī
Viesošanās Rīgas pilī
Viesošanās Rīgas pilī

 

Iniciatīvas “Nacionālo dārgumu jaunatklāšana’’ patronese, Latvijas Valsts prezidenta kundze Iveta Vējone ielūdza Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolas 2016./2017.m.g. 9.c klases jauniešus, kā arī 2017./2018. m.g. 8.b klasi no Ozolnieku vidusskolas un 8. klasi no Kalnciema vidusskolas kopā ar atbalstītājiem doties ekskursijā pa Rīgas pili un noslēgumā tikties neformālās sarunās pie tējas tases.

Viesi kopā ar iniciatīvas patronesi devās izzinošā un aizraujošā ekskursijā pa atjaunoto Rīgas pili. Jauniešiem tā bija lieliska iespēja ielūkoties visās svarīgākajās Rīgas pils telpās, uzzināt to vēsturi un nozīmi, paplašinot zināšanas ar ļoti interesantiem faktiem. Ekskursijas noslēgumā Iveta Vējones kundze viesus aicināja uz sarunām pie tējas tases, lai pārrunātu iniciatīvas laikā gūtos iespaidus. Pēc pasākuma gan jaunieši, gan to atbalstītāji atzina, ka pasākums ir bijis brīnišķīgs un teica lielu pateicību iniciatīvas patronesei par sirsnīgo uzņemšanu.

Kopā ar 8. b klases jauniešiem Rīgas pilī viesojās skolas direktore un vecāku pārstāvji. Jaunieši iniciatīvas patronesei pasniedza dāvanu - fotogrāfiju, kurā redzams klases jaunizveidotais lokālais objekts - dižskābardis.