Izlietoto bateriju vākšanas konkurss „Tīrai Latvijai!”

Jau divus mācību gadus mēs, Ozolnieku vidusskola, esam piedalījušies izlietoto bateriju vākšanas konkursā. Turpinām arī šajā mācību gadā!

“Zaļā josta” sadarbībā ar AS “BAO” un Valsts izglītības satura centru aicina 2017./2018. mācību gadā visas Latvijas izglītības iestādes tajā iesaistīties.

Konkursa ietvaros, vācot izlietotās baterijas un sacenšoties ar citām Latvijas izglītības iestādēm savāktajā bateriju apjomā, tiks veicināta videi kaitīgo preču atkritumu savākšana un pārstrāde, tādējādi pasargājot vidi no potenciāla piesārņojuma un radot audzēkņos izpratni un atbildību par apkārtējo vidi un dabas resursu saudzēšanu.

Konkursā izlietotās baterijas varēs vākt līdz 2018. gada 28. februārim. Savukārt konkursa rezultāti tiks paziņoti maijā, kad uzzināsim, kuras izglītības iestādes tiks pie vērtīgām balvām no “Zaļā josta” un konkursa atbalstītājiem – naudas balvām 400 EUR, 300 EUR un 200 EUR apmērā. Uzvarētāji tiks izvirzīti divās nominācijās: visvairāk savāktais bateriju daudzums izglītības iestādē un visvairāk savāktais bateriju daudzums uz vienu audzēkni izglītības iestādē.

Baterijas varēs nodot pie skolas dežurantes 1. stāvā.

Būsim aktīvi!