Tradicionālās muzicēšanas konkurss „Klaberjakte”

8.aprīlī Ozolnieku bērnu folkloras kopas „Knipati” dalībniece un Ozolnieku vidusskolas 5.c klases skolniece Elvisa Gabrāne piedalījās tradicionālās muzicēšanas konkursa "Klaberjakte" konkursā Rīgas Skolēnu pilī.

Konkursantiem bija jāspēlē divi pašu izvēlēti skaņdarbi, piemēram, tautas melodijas, tautas dziesmas, danči, rotaļas u.tml. Katrs dalībnieks spēlēja kādu tradicionālās mūzikas instrumentu – kokli, blokflautu, stabuli, var spēlēt arī dūdas, ermoņikas, vijoli u.c. Piedalījās arī kapelas un ansambļi.

Tradicionālās muzicēšanas konk...
Tradicionālās muzicēšanas konk...
Tradicionālās muzicēšanas konk...

 

Elvisas izvēlētais un šī brīža favorīt-instruments ir blokflauta! II pakāpes diplomu  Elvisa ieguva spēlējot latviešu danci „Balabaska” un Džūkstes polku.

Zemgales novadu godam pārstāvēja arī Iecavas bērnu un jauniešu folkloras kopa „Tarkšķi” ar saviem brīnišķīgajiem muzikantiem un kapelām.

Paldies, Elvisai par gribasspēku un spēlēt-prieku! Paldies, vecākiem par atbalstu!


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg