"Pulkā eimu, pulkā teku" ir valsts atbalstīta tradicionālās kultūras un nemateriālā mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programma, kurā piedalās bērnu un jauniešu folkloras kopas, kas darbojas interešu izglītības ietvaros skolās, bērnu – jauniešu centros vai kā pulciņi kultūras namos. Visa mācību gada garumā šī programma piedāvā bērniem piedalīties dažādos tradicionālās kultūras konkursos. Pirmais šajā programmā ir stāstnieku konkurss "Teci, teci valodiņa".

"Knipatu" Elvisa Lielā stāstni...
"Knipatu" Elvisa Lielā stāstni...
"Knipatu" Elvisa Lielā stāstni...