​23. novembrī Ozolnieku vidusskolas jauniešus uzrunāja mūziķis, komponists, ierakstu studijas ”Shine records” īpašnieks Uldis Timma un jaunais uzņēmējs „Kro kebabnīca’’ īpašnieks Roberts Kroģeris. Tikšanās mērķis bija veicināt jauniešu piederības sajūtu savai valstij, pilsētai, skolai, parādīt, kā lietderīgi izmantot brīvo laiku, kā ar neformālās izglītības paņēmieniem izzināt Latvijas personību panākumus, kas rosinās jauniešus apzināties savas vērtības un izprast dzīves pieredzes vērtību.

Motivējošā tikšanās «Esi lepn...
Motivējošā tikšanās «Esi lepn...

 

13. oktobrī Ozolnieku vidusskolas 9. un 12. klašu izglītojamie projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros devās uz Zaļenieku komerciālo un amatniecības vidusskolu, kur apmeklēja ikgadējo „Karjeras dienu 2017”. Pasākuma laikā skolēni saņēma plašu informācijas spektru par izglītības iespējām pēc 9. un 12. klases, kā arī guva ieskatu dažādu amatu apguvē, ko piedāvāja izglītības iestāžu stendu pārstāvji.

Vasaras nometne 7. - 8. klašu skolēniem Ozolnieku vidusskolā - "Savas profesijas mednieks"

Vairāk informācijas

Pieteikuma saite

„Savas profesijas mednieks”

17.07. - 22.07.2017. Ozolnieku vidusskolā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums dienas nometne “Savas profesijas mednieks” 6.-8. klašu skolēniem. Pasākuma dalībnieki nedēļas garumā apguva dažādas karjeras vadības prasmes divu pieredzējušu pedagogu vadībā.

 

„Savas profesijas mednieks”
„Savas profesijas mednieks”
„Savas profesijas mednieks”
„Savas profesijas mednieks”
„Savas profesijas mednieks”
„Savas profesijas mednieks”

 

30. maijā Ozolnieku vidussskolas 7. b klase projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros devās ekskursijā uz ēdināšanas uzņēmumu. 7.b klases skolēni pašiniciatīvas motivēti vēlējās šāda tipa ekskursiju, tāpēc pasākuma mērķis bija iepazīstināt ekskursijas dalībniekus ar ēdināšanas uzņēmuma profesiju dažādo funkcionalitāti un izmēģināt to praktiskā darbībā.

Ekskursijas ievadā skolēni tika instruēti par darba drošību darba vietā un aicināti būt piesardzīgiem, darbojoties ar darba instrumentiem un mehāniskajām ierīcēm. Skolēni uzzināja ļoti daudz interesantus faktus par picērijas darbību, piemēram, cik viesi dienā tiek apkalpoti, cik tonnas trauku mazgājamā mašīna dienā nomazgā, kādi ir uzņēmuma struktūrvienības ieņēmumi, cik ir darbinieku, cik dažādas amatu štata vienības strādā uzņēmumā, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu klientiem.

7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas

 

2017. gada 29. maijā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Ozolnieku vidusskolas 7.-12. klašu skolēni bija aicināti apmeklēt karjeras attīstības atbalsta pasākumu ”Vērtēju sevi pats”, kuru vadīja biedrības “Dari Latvijai” lektore un treniņu koordinatore Anete Ozoliņa.

Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnu izpratni par karjeras plānošanu un sekmēt skolēnu pašvērtējumu. Nodarbības notika vidusskolas skolēniem un atsevišķi pamatskolas skolēniem, visi pasākuma dalībnieki jutās ļoti brīvi un aktīvi piedalījās pasākuma aktivitātēs. Nodarbībā “Karjeras māja” tika pildītas darba lapas, kuras skolēni aizpildīja pēc vadītājas norādījumiem, šai nodarbībai otra aktivitāte bija “Profesiju zooparks”, kur skolēni tika izvietoti apļa diskusijai un katram skolēnam tika izdalīta profesija, skolēniem bija iespēja izvērsties komunikācijā un apgūt diskutēšanas prasmi.

Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi

 

29. maijā Ozolnieku vidussskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Treniņš dzīvei”. 5., 6. klašu audzēkņi piedalījās sevis izzināšanas aktivitātēs. Nodarbības vadīja Ieva un Agita, kuru aktivitāšu mērķis bija iepazīt sevi caur citu cilvēku skatījumu.

Ievas nodarbībā skolēni strādājot grupās izveidoja attēlu kolāžu, kur katram skolēnam laikrakstos bija jāatrod attēls, kas rakturotu viņu nākotnē un tagad. Pēc tam grupa kolāžu analizēja individuāli, meklējot kopīgo un atšķirīgo, izslēdzot detaļas, kas neiederas kolāžā, un paralēli skolēniem bija jāveido pašam priekštats par sevi. Skolēnam bija jāidenficē sevi ar katru no šī plakāta detaļām, pēc tam jāpārrunā tās ar grupas biedriem. Skolēni novērtēja cits citu, caur kolāžas objektiem. Nodarbības noslēgumā katram skolēnam bijā jāizveido savs viens mērķis, kuram jāizstrādā trīs formulējumi, izmantojot pakārtojuma saikļus “ja”, “ka”, “kuru”, “lai”. Bērnos radīja patiesu izbrīnu tas, kā viņu uzstādītajam mērķim mainās būtība, ja izmanto šos pakārtojuma saikļus mērķa izveidē.

Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei

 

8. un 29. maijā Ozolnieku vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Pašizaugsmes treniņš”.

8., 9. klašu skolēniem bija iespēja klausīties pašizaugsmes trenera Reiņa Kristiāna Širokova dzīves atziņās un ieteikumos, kā veiksmīgi novērtēt sevi un kā pašvērtējums iespaido karjeras veidošanu.

”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...
”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...
”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...
”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...

 

25., 29. maijā Ozolnieku vidusskolā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Zinātniskā ballīte”. Sākumskolas skolēni piedalījās dažādos eksakto mācību priekšmetu eksperimentos.

Pasākuma mērķis bija, veicot zinātniskus eksperimentus, motivēt sākumskolas skolēnus apgūt eksaktos mācību priekšmetus, veidot priekštatus par to lietderību un nozīmi karjeras veidošanā, lai skolēnos pilnveidotu izpratni par ar fiziku, bioloģiju un ķīmiju saistīto profesiju nozīmi darba tirgū.