29. maijā Ozolnieku vidussskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Treniņš dzīvei”. 5., 6. klašu audzēkņi piedalījās sevis izzināšanas aktivitātēs. Nodarbības vadīja Ieva un Agita, kuru aktivitāšu mērķis bija iepazīt sevi caur citu cilvēku skatījumu.

Ievas nodarbībā skolēni strādājot grupās izveidoja attēlu kolāžu, kur katram skolēnam laikrakstos bija jāatrod attēls, kas rakturotu viņu nākotnē un tagad. Pēc tam grupa kolāžu analizēja individuāli, meklējot kopīgo un atšķirīgo, izslēdzot detaļas, kas neiederas kolāžā, un paralēli skolēniem bija jāveido pašam priekštats par sevi. Skolēnam bija jāidenficē sevi ar katru no šī plakāta detaļām, pēc tam jāpārrunā tās ar grupas biedriem. Skolēni novērtēja cits citu, caur kolāžas objektiem. Nodarbības noslēgumā katram skolēnam bijā jāizveido savs viens mērķis, kuram jāizstrādā trīs formulējumi, izmantojot pakārtojuma saikļus “ja”, “ka”, “kuru”, “lai”. Bērnos radīja patiesu izbrīnu tas, kā viņu uzstādītajam mērķim mainās būtība, ja izmanto šos pakārtojuma saikļus mērķa izveidē.

Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei

 

8. un 29. maijā Ozolnieku vidusskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Pašizaugsmes treniņš”.

8., 9. klašu skolēniem bija iespēja klausīties pašizaugsmes trenera Reiņa Kristiāna Širokova dzīves atziņās un ieteikumos, kā veiksmīgi novērtēt sevi un kā pašvērtējums iespaido karjeras veidošanu.

”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...
”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...
”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...
”Pašizaugsmes treniņš” 8., 9. ...

 

25., 29. maijā Ozolnieku vidusskolā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Zinātniskā ballīte”. Sākumskolas skolēni piedalījās dažādos eksakto mācību priekšmetu eksperimentos.

Pasākuma mērķis bija, veicot zinātniskus eksperimentus, motivēt sākumskolas skolēnus apgūt eksaktos mācību priekšmetus, veidot priekštatus par to lietderību un nozīmi karjeras veidošanā, lai skolēnos pilnveidotu izpratni par ar fiziku, bioloģiju un ķīmiju saistīto profesiju nozīmi darba tirgū.

18.aprīlī vidusskolnieki un skolotāji​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ tikai aicināti apmeklēt pasākumu “Sarunas ar absolventiem”. Pasākuma atmosfēra bija patīkama un brīva, skolēniem bija uzdevums aizdomāties par tēmām - karjera, nākotne, skolas absolvēšana, dzīve, ko varēja paust savā drukā uz siltas tējas krūzes. Pasākums bija īpašs ar to, ka tika izmantotas digitālās tehnoloģijas, un sarunas notika tiešsaistes konferencē, izmantojot lietotnes Skype sniegtās iespējas.

Sarunas ar absolventiem
Sarunas ar absolventiem
Sarunas ar absolventiem
Sarunas ar absolventiem
Sarunas ar absolventiem
Sarunas ar absolventiem

 

 

2017.gada 11.aprīlī projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Ozolnieku vidusskolas 7., 8. klases skolēnu komanda piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā ”Atvērto durvju dienas uzņēmumos”.

Ozolnieku vidusskolas skolēnu komanda devās braucienā, lai iepazītu Tele2 Shared Serviss Center  profesionālās darbības pamatus. Ekskursija sākās ar viena no uzņēmuma vadītājiem uzrunu, kurš runāja tikai angļu valodā, iepazīstinot, cik liels ir uzņēmums  un kāds ir uzņēmuma darbības pamats. Uzzinājām, ka šis nav Tele2, kas nodarbojas ar tiešo komunikāciju tirdzniecību un klientu apkalpošanu, šis Tele2 ir centrs, kas nodrošina visu 9 valstu komunikācijas un IT darbību.

 

Ekskursija uz Tele2
Ekskursija uz Tele2
Ekskursija uz Tele2
Ekskursija uz Tele2
Ekskursija uz Tele2
Ekskursija uz Tele2

 

15.februārī Ozolnieku vidusskolā notika Ēnu dienas pasākumi. Skolā viesojās LLU studenti, lai iepazīstinātu 5., 6., un 7. klašu skolēnus ar savām nākotnes profesijām.

Meža fakultātes studenti saistošā veidā informēja 6. un 7. klašu jauniešus par karjeras iespējām meža nozarē, kas ir viena no bagātākajām valstī (tas nebūt nav mazsvarīgi), deva ieskatu nozares aktualitātēs un pastāstīja par galvenajiem principiem, uz kuriem balstīta mežu apsaimniekošana un mežizstrāde.

Ēnu diena 2017
Ēnu diena 2017
Ēnu diena 2017
Ēnu diena 2017
Ēnu diena 2017
Ēnu diena 2017

Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg