10.februārī skolas mazajā zālē pulcējās vecāki, skolotāji un draugi, lai būtu kopā 12. klašu žetonu vakarā. Divpadsmitie bija sagatavojuši priekšnesumu, kurā tika izspēlēta dzīve – sākot no skolas laika stundu norises, turpinot ar izlaidumu un profesijas izvēli, līdz salidojumam, kurš notiek pēc 20 gadiem un kurā satiekas laimīgi, savu vietu dzīvē atraduši cilvēki.

Žetonu vakars 12. klasēm
Žetonu vakars 12. klasēm
Žetonu vakars 12. klasēm
Žetonu vakars 12. klasēm
Žetonu vakars 12. klasēm
Žetonu vakars 12. klasēm

2017.gada 8.februārī Ozolnieku novada PII "Zīlīte" un "Bitīte" 6-gadnieki viesojās Ozolnieku vidusskolā. Bērnus skolā mīļi sagaidīja skolotājas, ar kurām nākošajā mācību viņi tiksies, uzsākot mācības 1.klasē.

Rīts skolā bija jaunu iespaidu pilns, jo topošie pirmklasnieki kopā ar skolotājām iepazina skolēna ikdienu. Rotaļnodarbībā visi kopā spēlēja dažādas spēles, kā arī ikviens varēja izmēģināt spēkus uzdevumu veikšanā.

Ozolnieku novada PII 6-gadniek...
Ozolnieku novada PII 6-gadniek...
Ozolnieku novada PII 6-gadniek...
Ozolnieku novada PII 6-gadniek...
Ozolnieku novada PII 6-gadniek...
Ozolnieku novada PII 6-gadniek...

 

Sestdien, 4. februārī, Dabas muzejā notika konkursa „Cielavas gudrības” otrās kārtas klātienes spēle, kuras tēma bija „Ūdens”. Uz klātienes tikšanos bija uzaicinātas 10 labākās komandas no visas Latvijas.

„Cielavas gudrības” otrā kārta...
„Cielavas gudrības” otrā kārta...
„Cielavas gudrības” otrā kārta...
„Cielavas gudrības” otrā kārta...

 

1. februārī norisinājās CSDD satiksmes drošības rīkotā konkursa „Gribu būt mobils” konkursa pusfināls  Jelgavas reģionā!

Konkursam ir četras kārtas - 2 neklātienes un 2 klātienes kārtas.

Arī Ozolnieku vidusskolas bērnu  komanda Tālbraucēju Akadēmija izcīnīja iespēju piedalīties Jelgavas reģiona  pusfināla sacensībās!

30. janvārī skolas Teātra un estētikas pulciņš (1.- 4. klase) iepriecināja vecākus, skolotājus, radus un draugus ar izrādi "Sprīdītis" (pēc Annas Brigaderes darba motīviem).

Paldies pulciņa dalībniekiem un pulciņa vadītājai - režisorei Mārītei Vaselei par izrādi!

"Sprīdītis" Ozolnieku vidussko...
"Sprīdītis" Ozolnieku vidussko...
"Sprīdītis" Ozolnieku vidussko...
"Sprīdītis" Ozolnieku vidussko...
"Sprīdītis" Ozolnieku vidussko...
"Sprīdītis" Ozolnieku vidussko...

Šī gada 20. janvārī Ozolnieku vidusskolā dienas garumā notika pasākumi, atceroties 1991. gada janvāra notikumus. Skolēni dzimuši jau krietni pēc 1991. gada, taču ir svarīgi stāstīt par janvāra notikumiem, ir svarīgi likt aizdomāties…

5. - 12. klašu skolēni skatījās dokumentālo filmu „Tēvu barikādes” (biedrības „Kultūrpunkts” projekts „Kino punkts”). Pēc tam pildīja dažādus uzdevumus, cīnoties par Barikāžu kausu.

Barikāžu atceres diena Ozolnie...
Barikāžu atceres diena Ozolnie...
Barikāžu atceres diena Ozolnie...

 

Klases stundās visas nedēļas garumā (no 16. janvāra) viesojās vecāki, kuri dalījās ar saviem atmiņu stāstiem.

Trešdien, 25. janvārī, Ozolnieku vidusskolas konferenču zālē uz pieredzes apmaiņas semināru pulcējās Jelgavas un Ozolnieku novadu izglītības psihologi un atbalsta personāla metodiskās apvienības vadītāja S. Pluģe.

Psihologu pieredzes apmaiņas s...
Psihologu pieredzes apmaiņas s...
Psihologu pieredzes apmaiņas s...
Psihologu pieredzes apmaiņas s...
Psihologu pieredzes apmaiņas s...

 

19.janvārī pie 7.b klases skolēniem viesojās Barikāžu dienu dalībnieks Raitis Avots, kurš dalījās savās atmiņās par mūsu tautas vēstures nozīmīgo laiku.

Tikšanās ar Barikāžu dienu dal...
Tikšanās ar Barikāžu dienu dal...
Tikšanās ar Barikāžu dienu dal...

 

Oto tētis stāstīja par traģisko un vēsturisko laiku, par izjūtām, ar kādām viņš, būdams students, devās uz barikādēm, par notikumiem Rīgā no 13. - 21. janvārim. Lai skolēni labāk izprastu nozīmīgos notikumus valstī, Raitis Avots stāstīja arī par notikumiem Lietuvā, par Baltijas ceļu, par iemesliem, kādēļ notika bruņotais iebrukums Latvijā.