Pirmdiena,  27.05.2019. Skolā nav skolotāji: 

 

Stunda5.a klase5.b klase5.c klase5.d klase6.a klase6.b klase6.c klase7.a klase7.b klase7.c klase
1.
             
2.
      Kl.stunda-200.kab.  
3.
       

   
4.
               
5.          
6.
       
7.
           
8.
                   
9.
                   

Pirmdiena,  27.05.2019. Skolā nav skolotāji:

Stunda8.a klase8.b klase8.c klase9.a klase9.b klase9.c klase10. klase11. klase12. klase
1.
       
2.
               
3.
             
4.
           
5.
             
6.
       nenotiek  nenotiek 
7.
       nenotiek  nenotiek  
8.
             
9.