Es daru tā

26. aprīlī latviešu valodas skolotājas savā metodiskajā grupā dalījās pieredzē par diferencēto darbu, mācību metodēm un uzdevumu veidošanu individuālajam darbam.

Es daru tā 2
Es daru tā 2
Es daru tā 2
Es daru tā 2
Es daru tā 2
Es daru tā 2
 

Sanāksmē tika runāts par to, kā dažādot literatūras stundas, kā vairāk ieinteresēt darbam ar tekstu un kā sekmīgāk sagatavot audzēkņus eksāmeniem latviešu valodā . Lai skolēni labāk apgūtu mācāmo vielu, literatūras stundās tiek izmantoti gan teātra, gan mājturības, gan tēlotājas mākslas elementi, bet valodā veidotas dažādas darba lapas un materiālu mapes mācītās vielas atkārtošanai un nostiprināšanai. Skolotājas domājušas arī par starppriekšmetu saiknes veidošanu, sadarbojušās ar vēstures un mūzikas pasniedzējām.