4. klašu skolēnu pētniecisko darbu skate

27. aprīlī Teteles pamatskolā noritēja Jelgavas un Ozolnieku novadu 4. klašu skolēnu pētniecisko darbu skate.

 

Pētniecisko darbu skate
Pētniecisko darbu skate
Pētniecisko darbu skate
Pētniecisko darbu skate
Pētniecisko darbu skate
 

Arī mūsu skolas 4. klašu skolēni piedalījās ar projektu nedēļas laikā izstrādātajiem pētnieciskajiem darbiem. Tā kā 4. a un 4.b klasei bija vienota izpētes tēma "Mans mājdzīvnieks", tad mūsu zēni stāstīja katrs par savu mājdzīvnieku. Šajā skatē netika dalītas vietas, bet gan nominācijas. Un tā - 4.a klases skolēna Kārļa Oša projekta darbs tika nominēts kā interesantākais, bet 4.a klases skolēna Edvarda Krūmiņa darbs tika nominēts kā izzinošākais. 4.b klasi pārstāvēja Nikolass Klaramunts Antila un saņēma nomināciju par atraktīvāko prezentāciju un Kristaps Dombrovskis tika apbalvots kā precīzākais darba veicējs. Paldies vecākiem par sniegto palīdzību projekta darba veikšanā! Paldies Ozolnieku novadam par lieliskajām pārsteiguma balvām visiem šī pasākuma dalībniekiem!

Skolotājas Dina Medjānova un Vineta Zīverte