Kur satiekas latviešu un ķīniešu kultūras …

Abu kultūru sastapšanās notika zinātniski pētnieciskā darbā, kad 11. B klases skolniece Yu Xi (Nensija) pētīja un salīdzināja latviešu un ķīniešu tradicionālos svētkus. Lai gan sākumā Nensijai šķita, ka ZPD tāds rakstiņš vien ir, beigās tas izvērtās par nopietnu, pamatīgu un interesantu pētniecisko darbu, ko apliecina iegūtā 3. vieta Zemgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferencē citvalodu valodniecības sekcijā un uzaicinājums prezentēt un aizstāvēt savu darbu arī valsts ZPD konferencē 2016. gadā.

Kur satiekas latviešu un ķīnie...
Kur satiekas latviešu un ķīnie...
Kur satiekas latviešu un ķīnie...
Kur satiekas latviešu un ķīnie...
Kur satiekas latviešu un ķīnie...
Kur satiekas latviešu un ķīnie...
 

Nensijai, kura pati nāk no Ķīnas, šis pētnieciskais darbs bija liels izaicinājums. Daudzi literatūras avoti par latviešu tradicionālajiem svētkiem ir publicēti latviešu valodā, bet arī latviešu valodas apguve augstākā līmenī nekā sarunvaloda ir viens no Nensijas izaicinājumiem. Ja mūsu bērni Latvijā pakāpeniski apgūst ZPD veikšanas pamatprincipus jau no 1. klases, tad Nensijai šādu prasmju nebija, līdz ar to šajos divos gados, veicot zinātniski pētniecisko darbu, bija jāapgūst visas pamatprasmes – meklēt, atlasīt, sasaistīt, radoši domāt, salīdzināt un secināt.

Šķiet, ka visinteresantāk un radošāk pētījums izdevās praktiskajā daļā, kur Nensija izdomāja un ar savas ģimenes un draugu palīdzību īstenoja ķīniešu dienu Ozolnieku vidusskolā, iepazīstinot skolēnus ar Ķīniešu jauno gadu un mēģinot vēl labāk izprast, kas tad mūsu kultūru tradicionālajiem svētkiem ir kopīgs un atšķirīgs. Kā saka pati ZPD autore, Ķīniešu jaunais gads ir tik nozīmīgi svētki Ķīnā, ka to iepazīšana spēj sniegt priekšstatu par visiem ķīniešu tradicionālajiem svētkiem kopumā. Katrā gadījumā mūsu skolas bērniem ķīniešu diena sagādāja prieku, sniedza ieskatu ķīniešu kultūrā un ļāva ZPD autorei izdarīt secinājumus par tradicionālo svētku līdzībām un atšķirībām.

Tāpat Nensija guva lielu prezentēšanas pieredzi, aizstāvot savu darbu gan Zemgales reģionā, gan valstī. Kautrīgums un darba čaklums ir vienas no Nensijas īpašībām, bet tam klāt ir nākusi arī pārliecība par saviem spēkiem mērķu sasniegšanā.

Paldies Nensijai par ieguldīto darbu un skolas vārda popularizēšanu!

ZPD vadītāja Irita Semane