Leču ģimenes stipendija

Sadarbojoties ar Vītolu fondu dibināta stipendija centīgiem un spējīgiem Ozolnieku vidusskolas skolēniem.

Stipendijas mērķis ir veicināt skolēnu vēlmi sasniegt augstus rezultātus un piedalīšanos olimpiādēs, konkursos un sabiedriskajās aktivitātēs.

Leču ģimenes stipendija tiks piešķirta trīs Ozolnieku vidusskolas 9.-12. klašu skolēniem no 2017. gada janvāra. Vienas stipendijas lielums būs EUR 60,00 (sešdesmit eiro) mēnesī.

Stipendijas dibinātājs Ilgvars Lecis saka: “Sava pirmā skola ir jāatbalsta, lai tā plauktu un augtu. Ozolnieku vidusskolas jauniešiem ir jādod attīstības iespējas, lai nākotnē tie kļūtu par augstvērtīgiem speciālistiem un novada patriotiem!”

Stipendijas nolikums

Pieteikuma veidlapa