Latviešu valodas olimpiāde 2. – 4. klasēm

Latviešu valodas nedēļas ietvaros 15. novembrī notika Ozolnieku vidusskolas  latviešu valodas olimpiāde 2.-4.klašu skolēniem. No katras klases tika izvirzīti 3 dalībnieki, kuri mērojās spēkiem dažādu  radošu un "āķīgu" valodas uzdevumu veikšanā.

Kā jau katrā olimpiādē, svarīgas ir gan zināšanas, gan spēja tās likt lietā, bet arī bez atjautības un veiksmes neiztikt!

Sveicam skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētājus!

2.klašu grupā

  • 1. vieta Amandai Rampānei  (skolotāja Solveiga Skrebele)
  • 2. vieta Elīzai Ošai (skolotāja Mārīte Vasele) un Gundegai Sirvidei (skolotāja Solveiga Skrebele)
  • 3. vieta Lainei Kuprišai (skolotāja Lelde Lulle)

3. klašu grupā

  • 1. vieta Mārtiņam Rubezim (skolotāja Aleksandra Daņiļčenko)
  • 2. vieta Lienei Zigmundei (skolotāja Vita Bērziņa)
  • 3. vieta Anastasijai Baranovai (skolotāja Anete Branka)

4. klašu grupā

  • 1. vieta Elvisai Gabrānei (skolotāja Valda Hāze)
  • 2. vieta Anetei Supei (skolotāja Diāna Kļava)
  • 3. vieta Līvai Ločmelei (skolotāja Rita Dilāne)

 Veiksmīgu piedalīšanos arī turpmāk!

Paldies skolotājām par ieguldīto darbu!

Ozolnieku vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā 1. – 6.klasei

Everita Borisova