Izstāde "Fizika un Skaņa"

Fizikā, apgūstot mācību tēmu "Skaņa",  8.-9. klašu skolēni izgatavoja paši savus mūzikas instrumentus un izveidoja savu darbu izstādi, kas pārsteidza ar ideju bagātību un radošo izdomu. Arī  3. klasē skolēni dabaszinību stundās sāk iepazīties ar tēmu "Skaņa". Sākumskolas skolēniem fizikas skolotājas Innas Galviņas vadībā bija iespēja visus mūzikas instrumentus izmēģināt, pašiem domāt un meklēt atbildes uz āķīgiem skolotājas jautājumiem, kā arī mācīties secināt.

Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"

Paldies fizikas skolotājai Innai Galviņai par interesanto stāstījumu un ierosmi  skolēnu pētnieciskajai darbībai!

Sākumskolas MG vadītāja Aleksandra Daņiļčenko un

direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova