Pieredzes seminārs Ozolnieku vidusskolā

Vēstures un kulturoloģijas skolotāju MA pieredzes seminārs Ozolnieku vidusskolā

Otrdien,  22. novembrī, Ozolnieku vidusskolā norisinājās  vēstures un kulturoloģijas skolotāju metodiskās apvienības pieredzes seminārs, kurā piedalījās pedagogi no Ozolnieku un Jelgavas novadiem.

Semināra laikā viesi vēroja Latvijas vēstures stundu 9.b klasē, kuru skolotāja Kitija Valeiņa bija īpaši izveidojusi, lai demonstrētu IT izmantošanas iespējas vēstures stundās. Skolēni strādāja ar balsošanas pultīm, gan pārbaudot savas zināšanas, gan aktualizējot jauno tēmu.

Pēc stundas vērojuma skolotāja Kitija Valeiņa iepazīstināja viesus arī ar dažādu IT programmu un mājaslapu izmantošanas iespējām vēstures stundās, kā arī prezentēja savu pētījumu par klases kultūras izmaiņām Latvijā.

Vēstures un kulturoloģijas skolotāji viesojās arī skolas muzejā.

 Kitija Valeiņa, Ozolnieku vidusskolas vēstures skolotāja