Domrakstu konkurss

12. decembrī latviešu valodas skolotājas savā metodiskajā grupā izvērtēja 1. semestrī rakstītos skolēnu domrakstus.

Rīkot radošo darbu konkursu ierosināja skolotāja Agnese Čīka. Vērtēšanai tika iesniegti 12 veiksmīgāk uzrakstītie 5. - 12. klašu skolēnu domraksti.

Katrā klašu grupā tika noteikts viens vislabākais radošais darbs. To autori tiks apbalvoti labo darbu līnijās 21. decembrī.

2. semestrī konkursu turpināsim.

Latviešu valodas un literatūras MG vadītāja L. Andersone