Reģionālā konference matemātikas un dabaszinātņu skolotājiem

2016. gada 22. decembrī Jelgavā, LLU notika Jelgavas Valsts ģimnāzijas rīkotā reģionālā konference matemātikas un dabaszinātņu skolotājiem „Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās matemātikā un dabaszinātnēs”. No mūsu skolas tajā piedalījās matemātikas skolotājas Guna Cicena, Lilija Menska, Sigita Krauze; matemātikas un fizikas skolotāja Inna Galviņa un ķīmijas skolotāja Lolita Meinharde.

Bija iespēja noklausīties Rolanda Ozola, Mūžizglītības un kultūras institūta „Vitae” valdes priekšsēdētāja, ievadlekciju „Izglītība, radošums un kompetenču pieeja 21. gadsimtā”. Visiem dalībniekiem bija iespēja apmeklēja 4 radošās darbnīcas: „Zināšanas, prasmes un kompetenču pieeja” (R. Ozols); „Izgudrojumu domāšanas integrācija mācību priekšmetos” (I. Muraškovska); „Kā mācīt domāt?” (U. Dzērve) un „Kā mācīt prasmi?” (A. Kumerdanka).

Konferences dalībnieki apmeklēja arī mācību priekšmetu radošās darbnīcas. Matemātikas skolotājiem tika piedāvātas 2 darbnīcas: „Uzdevumi, kas prasa dziļāku iedziļināšanos” (A. Kumerdanka) un „Atgriezeniskās saites iegūšana, izmantojot „Plickers”” (I. Krieviņa un D. Špakovska); fizikas skolotājiem – „Saikne starp skolēna rezultātu un mācību procesu fizikā” (U. Dzērve); ķīmijas skolotājiem – „Kā mācīt skolēnus iedziļināties savā pētnieciskajā darbībā” (I. Cīrule); bioloģijas skolotājiem – „Domāšanas prasmju attīstīšana bioloģijas stundās” (A. Kuzma).