Noslēdzies projekts

NOSLĒDZIES NORDPLUS PROJEKTS PAR TEĀTRA METOŽU LIETOŠANU

Ar apmācības semināru par teātra metožu lietošanu 2016.gada decembrī noslēdzās Nordplus Pieaugušo izglītības projekts Nr. NPAD-2015/10036 “Teātris - mēģinājums veiksmīgai integrācijai darba tirgū” (Theatre - rehearsal of successful integration into job market), kas tika īstenots sadarbojoties ar četrām organizācijām no Lietuvas, Igaunijas, Islandes un Latvijas. Projekta mērķis bija stiprināt saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.

Projektā tika izveidots metodiskais materiāls skolotājiem, kā teātra metodes var palīdzēt attīstīt savas sociālās un personīgās prasmes, kas nepieciešamas, lai veiksmīgi integrētos darba tirgū. Tika izvēlētas divas teātra metodes: Foruma teātris un Vēlmju varavīksne. Teātra metodes palīdz modelēt reālās dzīves situācijās un iestudēt dažādus iespējamos risinājumus un redzēt, kādu rezultātu tas rada. Foruma teātra mērķis ir sociālo prasmju stiprināšana, vingrinoties tikt galā ar sarežģītām sociālām situācijām/ problēmām, pašam esot pārliecinošam, bet tajā pašā laikā izturoties uzmanīgi un iejūtīgi pret citiem. Savukārt Vēlmju varavīksne ir izstrādāta, lai uzlabotu psiholoģiskās spējas, lai sasniegtu mērķus, stiprinātu pozitīvu attieksmi un ticību sev.

Metodiskais materiāls tika veidots balstoties uz starptautisku eksperimentālā darba pieredzi, kas tika veikts Latvijā. Projektā kā pētniece piedalījās Ozolnieku vidusskolas skolotāja Sarmīte Čerņajeva, piedaloties metodiskā materiāla eksperimentālā darba veikšanai izveidē un apmācības seminārā par teātra metožu lietošanu.

Ar projekta rezultātiem un teātra metožu lietošanu iepazinās vairāki Ozolnieku vidusskolas skolotāji: Inna Galviņa, Sigita Krauze, Guna Cicena un Lilija Menska.

Projekta rezultāti un izveidotie metodiskie  materiāliem pieejami: http://xwpx.iipc.lv/teatris/.