Projektu nedēļa skolā

No 30. janvāra līdz 3. februārim Ozolnieku vidusskolā notiek projektu nedēļa. 1. - 8. klašu skolēni sākuši strādāt pie izvēlētajām tēmām, vidusskolēni gatavojas zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanai, bet izlaiduma klašu skolēni raksta izmēģinājuma eksāmenu darbus.

Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā

 

 

Ceturtdien, 2. februārī,  zinātniski pētnieciskos darbus aizstāvēja 11. klases skolēni. 10 klases skolēni iepazīstināja ar savu veikumu izvēlētās tēmas teorijas apzināšanā. Piektdien, 3. februārī, sākumskolas un 5. - 8. klašu skolēni prezentēja šajā nedēļā izstrādātos projektu darbus.