Matemātikas olimpiāde “MMC – Pangea 2016/17”

Veicinot interesi par matemātiku, jau ceturto gadu Ozolnieku vidusskolas skolēni piedalās privātās vidusskolas “RIMS” matemātikas olimpiādē. Šogad olimpiādē varēja piedalīties 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klašu skolēni. Olimpiādes pirmā kārta  notika skolā. 1. februārī olimpiādes darbus pildīja trešo klašu skolēni Sāra Boitmane un Mārtiņš Rubezis. Ceturto klašu grupā uzdevumus risināja Marta Vildava, Līva Ločmele, Edgars Brūniņš un Artūrs Tamisārs, bet piekto klašu grupā - Evelīna Gunita Bumbiere, Paula Ezermane, Elizabete Ozola, Līva Skrupska, Jānis Vaškevics, Elīza Zeltiņa un Renārs Balinskis.

Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...

 

2.februārī olimpiādes darbus pildīja sesto klašu skolēni Paula Ķirse un Edgars Markovs. Septīto klašu grupā - Kārlis Krišjānis Zakrepskis un Sabīne Paula Štube, bet astoto klašu grupā piedalījās Laura Kristiāna Jureviča, Megija Stepanova un Loreta Engelante.

Olimpiādes mērķis bija apzināt tos audzēkņus, kuriem patīk eksaktās zinātnes un kuri ir motivēti tālākai karjerai šajā jomā. Olimpiādi var raksturot kā padziļinātu skolas matemātikas kursu.

Paldies visiem dalībniekiem un viņu matemātikas skolotājiem! Paldies skolas vadībai par rasto iespēju apmaksāt dalības maksu!

Atliek gaidīt 15.martu, lai uzzinātu rezultātus. Katras klašu grupas 50 labākie skolēni 8. aprīlī dosies uz privāto vidusskolu “RIMS”, lai piedalītos olimpiādes otrajā kārtā.