Sasniegumi matemātikas olimpiādē

Ozolnieku vidusskolas skolēnu sasniegumi matemātikas olimpiādē

Februārī notika Jelgavas un Ozolnieku novadu 67. matemātikas olimpiādes otrais posms.

Piekto klašu grupā pirmo vietu ieguva  Līva Skrupska, bet otro -  Jānis Vaškevics. Liels paldies par darbu skolotājai Veltai Vaivodei!

Sesto  klašu grupā pirmo vietu un maksimālo punktu skaitu ieguva  Kārlis Strautnieks, bet otro vietu - Paula Ķirse. Īpašs prieks un liels paldies par darbu skolotājai Lilijai Menskai!

Astoto klašu grupā otro vietu ieguva  Kristiāna Putniņa, bet trešo - Loreta Engelante. Liels paldies skolotājai Innai Galviņai.

Nedaudz līdz godalgotai vietai pietrūka 11.a klases skolēnam Vadimam Vaščenko (skolotāja Sarmīte Čerņajeva) un 12.a klases skolniecei Laurai Ausmiņai (skolotāja Sigita Krauze).

Mēs varam lepoties ar labajiem skolēniem! Vēlreiz paldies viņiem! Paldies vecākiem par atbildīgu savu pienākumu pildīšanu un jauku, zinātkāru, apzinīgu bērnu audzināšanu! Īpašs prieks un liels paldies par darbu skolotājiem!

Turpinām gatavoties Jēkabpils Valsts ģimnāzijas un SEB kopprojekta Zemgales novada 6. – 9. klašu 16. matemātikas olimpiādei!