Matemātikas olimpiāde Lietuvā

Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde Lietuvā

25.februārī, Lietuvā notika Starptautiskā skolēnu zinātniskā matemātikas olimpiāde (HSPSMO), ko organizē Šauļu Universitāte sadarbībā ar LLU Matemātikas katedru. Šī olimpiāde ir labās prakses piemērs starptautisko projektu rezultātu ilgtspējai, jo tradīcija rīkot Starptautisko studentu matemātikas olimpiādi tika iedibināta 2011. gadā Latvijas – Lietuvas sadarbības projekta "Pārrobežu sadarbības tīkls matemātikas kompetenču iekļaušanai reģiona sociālekonomiskajā attīstībā" (MATNET) ietvaros, un šogad tā tika organizēta jau septīto reizi.  

Šogad olimpiādē Latviju pārstāvēja 22 skolēni no Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas, Jelgavas 5. vidusskolas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas, Ozolnieku vidusskolas un 9. klašu grupā – arī no Jelgavas 2. pamatskolas.

Ozolnieku vidusskolu pārstāvēja 11.a klases skolēni: Santa Ģingule, Namejs Kugrēns un Vadims Vaščenko (matemātikas skolotāja S.Čerņajeva). Vislabāk veicās Vadimam.

Izvērtējot matemātikas olimpiāžu uzdevumus un to galvenās atšķirības Latvijā un Lietuvā, LU profesors A. Cibulis atzīmē, ka Lietuvā daži uzdevumi bija ļoti augsta līmeņa, kas varētu būt iekļauti arī nacionāla līmeņa olimpiādēs. Taču, neraugoties uz dažādajām grūtības pakāpēm, visos uzdevumos iegūstamo punktu skaits ir tikai ”4”. Kā atšķirība tiek atzīmēts arī tas, ka atrisinājumi prasa daudz garākus un sarežģītākus pārveidojumus, nekā Latvijas skolēni ir pieraduši veikt. Pie tam - Latvijas skolēni bieži uzmin pareizo atbildi, bet diemžēl nemāk pamatot, ka tā ir vienīgā un pareizā. Paralēli olimpiādei notika Lietuvas un Latvijas matemātikas skolotāju metodiski - praktisks seminārs, kurā piedalījās arī matemātikas skolotāja Lilija Menska. Šogad semināra tēma bija “Pētniecības kompetenču attīstība matemātikas mācīšanā”.