Skolas matemātikas olimpiāde

Ozolnieku vidusskolā 2.martā notika skolas matemātikas olimpiāde 2.-4.klašu skolēniem.

Skolas olimpiādē varēja piedalīties 5 labākie matemātisko uzdevumu un "cieto riekstu" risinātāji no klases. Kā jau katrā olimpiādē, nozīmīgas bija ne tikai zināšanas matemātikā, bet arī spēja un prasme tās saistīt ar savu pieredzi, meklējot atbildes arī nestandarta uzdevumos.

Olimpiādes rezultāti

2.klašu grupā-

1.vieta Līvai Gailītei (2.a klase, skolotāja Solveiga Skrebele),

2.vieta  Amandai Priedniecei (2.a klase, skolotāja Solveiga Skrebele),

3.vieta Lainei Kuprišai (2.c klases, skolotāja Lelde Lulle), Artūram Duntavam un Gundegai Sirvidei (2.a klase, skolotāja Solveiga Skrebele).

Atzinība Robertam Dīriķim (2.c klases, skolotāja Lelde Lulle).

3.klašu grupā-

1.vieta Mārtiņam Rubezim (3.b klase, skolotāja Aleksandra Daņiļčenko),

2.vieta Kārlim Neijam (3.b klase, skolotāja Aleksandra Daņiļčenko),

3.vieta Ernestam Gulbim (3.b klase, skolotāja Aleksandra Daņiļčenko) un Helēnai Rozentālbergai (3.c klase, skolotāja Anete Branka)

Atzinība Ričardam KrastiņamUvim Jackevičam (3.a klase, skolotāja Santa Mandelberga) un Mārai Elizabetei Tinnisenai (3.d klase, skolotāja Vita Bērziņa).

4.klašu grupā-

1.vieta Līvai Ločmelei (4.b klase, skolotāja Velta Vaivode),

2.vieta Edgaram Brūniņam (4.b klase, skolotāja Velta Vaivode),

3.vieta Paulai Klegerei-Dortānei (4.c klase, skolotāja Valda Hāze) un Martai Vildavai (4.a klase, skolotāja Diāna Kļava).

Atzinība Artūram Tamisāram (4.a klase, skolotāja Diāna Kļava) un Esterei Pungai (4.c klase, skolotāja Valda Hāze)

 

Paldies skolotājām par skolēnu sagatavošanu olimpiādei!

 

Skolas olimpiādes uzvarētāji piedalīsies Jelgavas un Ozolnieku novadu 2.-4.klašu matemātikas olimpiādē, kas notiks š.g. 9.martā Ozolnieku vidusskolā.

 

Direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova