Zemgales novada 6.– 9. klašu 16. matemātikas olimpiāde

Skolēnu pavasara brīvdienās notika tradicionālie matemātikas svētki Jēkabpils Valsts ģimnāzijā - Zemgales novada 6.– 9. klašu 16. matemātikas olimpiāde. Šogad tā notika 13. martā. Olimpiādi rīkoja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas fizikas un matemātikas skolotāji. Olimpiādes mērķis veicināt 6.– 9. klašu skolēnu interesi par nestandarta uzdevumu risināšanu, kā arī pilnveidot skolēnu prasmes un iemaņas nestandarta matemātikas uzdevumu risināšanā. Uz olimpiādi tika aicināti tie 6.–9.klašu skolēni, kuri ir uzrādījuši labus rezultātus skolas vai novadu matemātikas olimpiādēs. Šogad olimpiādē piedalījās 289 skolēni, tai skaitā arī Spīdolas ģimnāzijas un Jelgavas Valsts ģimnāzijas skolēni. Pēc olimpiādes dalībnieki apmeklēja arī mācību priekšmetu radošās darbnīcas.

Zemgales novada 6.– 9. klašu 1...
Zemgales novada 6.– 9. klašu 1...
Zemgales novada 6.– 9. klašu 1...
Zemgales novada 6.– 9. klašu 1...
Zemgales novada 6.– 9. klašu 1...
Zemgales novada 6.– 9. klašu 1...

 

6.klašu grupā pirmo vietu ieguva Kārlis Strautnieks, bet trešo vietu ieguva  Laura Rūja. 8. klašu grupā atzinību ieguva Kristiāna Putniņa.

Paldies visiem dalībniekiem! Paldies  6. klases skolēniem Laurai Rūjai, Martai Annai Stinkai, Kārlim Strautniekam, Edgaram Markovam, un Matīsam Urbānam. Paldies  8. klases skolniecēm Kristiānai Putniņai un Loretai Engelantei.

Paldies matemātikas skolotājām Lilijai Menskai un Innai Galviņai! Paldies vecākiem par atbildīgu savu pienākumu pildīšanu un jauku, zinātkāru, apzinīgu bērnu audzināšanu!

Paldies skolas vadībai par rasto iespēju apmeklēt olimpiādi!