Olimpiāžu rezultāti

Pēdējā laikā notikušo olimpiāžu un konkursu rezultāti

Jelgavas un Ozolnieku  novadu olimpiāde latviešu valodā un literatūrā 8.-9.klašu skolēniem

9.klase

4.vieta- 9.b klases skolniecei Lilijai Pinnei. Skolotāja Renāte Zara

8.klase

6.vieta- 8.a klases skolniecei Anetei Vīnavai

Paldies par piedalīšanos olimpiādē  8. a klases skolniekam  Kristapam Brikam- Dravniekam un 8.b klases skolniecei Laurai Letīcijai Motei. Anetes un Kristapa skolotāja - Agnese Čīka, Lauras Letīcijas skolotāja Ingrīda Ginovska.

Jelgavas un Ozolnieku  novadu olimpiāde ģeogrāfijā vidusskolai.

1.vieta -11.a klases skolēnam Tomam Briģim

3.vieta -11.a klases skolēnam Jēkabam Černuho

Toms Briģis uzaicināts piedalīties ģeogrāfijas olimpiādes valsts posmā. Turēsim īkšķus par Tomu 11.un 12.aprīlī!

Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Aina Krūmiņa.

Jelgavas un Ozolnieku novadu konkurss informātikā 6.klasei

1.vieta – Laurai Rūjai

3.vieta- Paulai Ķirsei

4.vieta-Kārlim Strautniekam

Skolotājs –Dainis Šantars

Jelgavas un Ozolnieku novadu matemātikas olimpiāde 2. - 4.klasei

2.klašu grupā:

2.vieta – Amandai Priedniecei (skolotāja Solveiga Skrebele)

3.vieta – Lainei Kuprišai (skolotāja Lelde Lulle)

5.vieta – Robertam Dīriķim (skolotāja Lelde Lulle)

Paldies par piedalīšanos olimpiādē skolotājas Solveigas Skrebeles audzēkņiem Gundegai Sirvidei, Artūram Duntavam, Līvai Gailītei.

3.klašu grupā:

1.vieta- Mārtiņam Rubezim (skolotāja Aleksandra Daņiļčenko)

2.vieta- Kārlim Neijam (skolotāja Aleksandra Daņiļčenko)

4.vieta- Ernestam Gulbim (skolotāja Aleksandra Daņiļčenko)

4.vieta- Uvim Jackevičam (skolotāja Santa Mandelberga)

5.vieta – Helēnai Rozentālbergai (skolotāja Anete Branka)

Paldies par piedalīšanos olimpiādē Esterei Skrupskai (skolotāja Anete Branka), Mārai Elizabetei Tinnisenai (skolotāja Vita Bērziņa) un Ričardam Krastiņam (skolotāja Santa Mandelberga)

4.klašu grupā:

1.vieta –Līvai Ločmelei (skolotāja Velta Vaivode)

3.vieta – Edgaram Brūniņam (skolotāja Velta Vaivode)

4.vieta – Kristiānai Esterei Pungai (skolotāja Valda Hāze)

6.vieta – Martai Vildavai (skolotāja Diāna Kļava)

Paldies par piedalīšanos olimpiādē Paulai Klegerei – Dortānei (skolotāja Valda Hāze) un Artūram Tamisāram (skolotāja Diāna Kļava).

10 labākie 4.klašu skolēni piedalās Zemgales reģiona matemātikas olimpiādē. Atbalstīsim Līvu, Edgaru, Kristiānu Esteri un Martu un novēlēsim vislabākos rezultātus Zemgales reģiona olimpiādē!

Paldies skolēniem par piedalīšanos un sasniegumiem olimpiādēs. Skolotājām - paldies par atbalstu skolēniem sagatavošanās posmā.

Veiksmi Tomam Briģim un skolotājai Ainai Krūmiņai valsts olimpiādes posmā!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa