Zemgales reģionālā skolēnu ZPD 8. konference

22.martā, Jelgavā, Zemgales reģionālajā kompetenču centrā, notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konference, kurā savus pētnieciskos darbus aizstāvēja 194 skolēni. Ozolnieku vidusskolu reģiona konferencē drīkstēja pārstāvēt 4 vidusskolēni. Visi mūsu jaunieši ieguva atzinību un trīs  darbi tika izvirzīti tālāk uz valsts konferenci. Katru no iesūtītajiem darbiem izvērtēja vismaz divi eksperti – LLU profesori un docenti.

Visi konferences rezultāti.

Visplašāk bija pārstāvēta dabaszinātņu sekcija ar 80 darbiem. Ķīmijas sekcijā veiksmīgi darbu aizstāvēja un uz valsts skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci dosies 11.a klases skolnieks Vadims Vaščenko. Darbu vadīja ķīmijas skolotāja Lolita Meinharde.

57 skolēni aizstāvēja darbus humanitāro zinātņu nozarēs. Latviešu literatūras zinātnes un vēstures sekcijā darbus aizstāvēja 10 skolēni, viņu vidū arī  11.b klases skolniece Lilija Laicāne (darba vadītāja Agnese Čīka). Savukārt kulturoloģijas sekcijā, kurā startēja 15 skolēni, ļoti aizrautīgi un pārliecinoši par izstrādāto pētījumu un praktiski paveikto- sienas gleznojumu skolas ēdamzālē,  stāstīja darba vadītājas - vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotājas Renātes Bērziņas skolniece Kintija Krūzberga no 11.b klases. Arī Kintijas darbs izvirzīts uz Latvijas 41. skolēnu zinātniskā konferenci.

Sociālo zinātņu sekcijā darbus aizstāvēja 30 skolēni, ar darbu socioloģijā arī 11.a klases skolniece Līva Sloka. Līvas darba vadītāja - latviešu valodas un literatūras skolotāja Ance Jaks. Arī Līvas darbs izvirzīts uz valsts konferenci.

Pēc darbu aizstāvēšanas konferences dalībnieki devās uz Jelgavas pili, kur iepazinās ar LLU fakultātēm, apskatīja pils telpas un muzeju, piedalījās rezultātu paziņošanā noslēguma pasākumā LLU Aulā.

Apsveicam jauniešus un viņu skolotājus ar ļoti veiksmīgu skolas pārstāvēšanu reģiona skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē un vēlam veiksmīgu startu Latvijas 41. skolēnu zinātniskajā konferencē Kintijai, Līvai un Vadimam!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa