Valsts 41.zinātniski pētniecisko darbu konference

21.-22.aprīlī Rīgā jau 41.reizi noritēja ZPD konference, kurā no 129 izglītības iestādēm 556 skolēni prezentēja 460 darbus 23 sekcijās.

Ķīmijas sekcijā uz valsts konferenci bija izvirzīti 31 darbs. Mūsu 11.a klases skolēns Vadims Vaščenko veiksmīgi aizstāvēja savu pētniecisko darbu „Metāla aizsardzība pret koroziju”, iegūstot atzinību. Tas ir augsts novērtējums!

Vadims līdzvērtīgi prezentēja savu veikumu starp ģimnāziju skolēniem, kuri darbus izstrādājuši zinātniskās laboratorijās un kuru konsultanti ir vadošie pētnieki ķīmijas zinātnē.

Žūrijas viedoklis – pozitīvi vērtējams, ka ar minimāliem līdzekļiem, bez augstas kvalifikācijas zinātniskajiem konsultantiem veikts loģiski strukturēts pētījums.

Paldies Vadimam par ieguldīto darbu!

Darba vadītāja - Lolita Meinharde