Turpinās mācību priekšmetu olimpiādes

Skola saņēmusi olimpiāžu žūrijas komisijas protokolus  par vācu valodas, matemātikas, ķīmijas un Eiropas Savienības  Dabaszinību (atlases kārta novados) olimpiāžu rezultātiem.

Tā kā Jelgavas un Ozolnieku novadu apvienībā netiek organizēta vācu valodas olimpiāde, tad Ozolnieku vidusskola šajā mācību gadā pievienojās Jelgavas pilsētas vācu valodas olimpiādes dalībnieku pulkam. Jelgavas pilsētas vācu valodas olimpiāde notika 8. un 11. klasēm. 8. klašu grupā 24 jauniešu konkurencē 8.a klases skolniece Lea Kice izcīnīja 3. vietu, bet 11. klašu grupā starp 16 dalībniekiem Līga Reimane sasniedza  8. rezultātu. Ozolnieku vidusskolas skolēnus sagatavoja vācu valodas skolotāja Irita Semane. 11. klases skolēni ir pirmie, kam, uzsākot 6. klasi, Ozolnieku vidusskolā tika piedāvāta iespēja izvēlēties kā 2. svešvalodu apgūt vai nu krievu valodu, vai vācu valodu. Tāpēc īpašs prieks, ka mūsu skolēni veiksmīgi spēj konkurēt arī ar Jelgavas pilsētas labākajiem vācu valodas zinātājiem.

Jelgavas un Ozolnieku novada 68. matemātikas olimpiādē 5. klašu grupā 34 dalībnieku konkurencē 2. vietu ieguva Līva Ločmele, 3. vietu - Edgars Brūniņš un Lote Pāvilsone. Pavisam tuvu godalgotai vietai - Marta Vildava. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Guna Cicena.

Matemātikas olimpiādē 6. klašu grupā 22 olimpiādes dalībnieku konkurencē 3. vietu ieguva Jānis Vaškevics, 4. vietā – Elīza Zeltiņa. Olimpiādē piedalījās arī Līva Skrupska un Elizabete Ozola. Ar skolēniem strādā skolotāja Sigita Krauze.

7. klašu matemātikas olimpiādē 2. vietu ieguva Kārlis Strautnieks. Uzreiz aiz godalgoto vietu ieguvējiem palika Eva Vīnava. Olimpiādē startēja arī Edgars Markovs, Jana Andersone, Laura Rūja. Skolēnus olimpiādei sagatavoja skolotāja Lilija Menska.

8. klašu grupā paldies par piedalīšanos matemātikas olimpiādē  Guntim Vītoliņam. Gunta skolotāja – Sigita Krauze.

Jelgavas un Ozolnieku novadu ķīmijas olimpiādē 9. un 10.  klašu grupā 1. vieta netika piešķirta. 2. vietā – 9.b klases skolēni Zemgus Tauriņš un Megija Stepanova, 3. vietā – 9.a klases skolnieks Kristaps Briks- Dravnieks. 10. klašu grupā ķīmijas olimpiādē 2. vieta Ričardam Žukovskim. Paldies par piedalīšanos ķīmijas olimpiādē 10. klases skolniecei Darjai Škļarovai un 12. klases skolēniem Santai Ģingulei un Namejam Kugrēnam. Skolēnus olimpiādei sagatavoja ķīmijas skolotāja Lolita Meinharde.

Ozolnieku vidusskolas skolēni Ričards Žukovskis, Kristaps Briks-Dravnieks un Darja Škļarova  piedalījās Eiropas Savienības Dabaszinību olimpiādes atlases (novadu) kārtā. 2. vietu Jelgavas un Ozolnieku novadā izcīnīja 10. klases skolnieks Ričards Žukovskis, 3. vietu - 9.a klases skolnieks Kristaps Briks-Dravnieks.

Paldies skolēniem un skolotājiem par ieguldīto darbu!