Pieredzes apmaiņas seminārs "Es daru tā!"

1.martā skolas latviešu valodas un literatūras skolotājas dalījās pieredzē par dažādu metožu un metodisko paņēmienu lietošanu latviešu valodas un literatūras stundās.

Arvien biežāk mācību stundās skolēniem tiek dota iespēja izmantot interneta resursus, gan meklējot atbildes uz jautājumiem, gan analizējot literāros tēlus un veidojot infografikus.

Pieredzes apmaiņas seminārs "E...
Pieredzes apmaiņas seminārs "E...
Pieredzes apmaiņas seminārs "E...
Pieredzes apmaiņas seminārs "E...
Pieredzes apmaiņas seminārs "E...
Pieredzes apmaiņas seminārs "E...

 

Netiek aizmirstas jau agrāk pārbaudītas darba formas, piemēram, darba lapu , žurnālu un dzejas izlašu veidošana.

Lielāka vērība šajā mācību gadā literatūras stundās tiek pievērsta dažādu mākslas veidu salīdzināšanai (literatūra un kino).

Un skolotājas organizē arī tematiskās mācību priekšmetu dienas, izmantojot alternatīvās darba formas.

Skolēniem radošumu attīsta jaunu spēļu izgudrošana, mācoties kādu noteiktu tēmu valodā vai literatūrā.

Ieklausoties citos, diskutējot, salīdzinot viedokļus, šajā seminārā meklējām jaunus veidus, kā bagātināt latviešu valodas un literatūras stundas. Ceram, ka mūsu audzēkņi to novērtēs un mācīties viņiem kļūs arvien interesantāk.

Seminārā piedalījās visas skolas 5. - 12. klašu latviešu valodas un literatūras skolotājas, un katrai bija kāda pārbaudīta un laba metode, ko varēja ieteikt izmēģināt.

MG vadītāja L.Andersone