Zemgales novada 6.– 9. klašu 17. matemātikas olimpiāde

Skolēnu pavasara brīvdienās notika tradicionālie matemātikas svētki Jēkabpils Valsts ģimnāzijā - Zemgales novada 6. – 9. klašu 17. matemātikas olimpiāde. Šogad tā notika 12. martā. Olimpiādi rīkoja Jēkabpils Valsts ģimnāzijas fizikas un matemātikas skolotāji. Olimpiādes mērķis veicināt 6. – 9. klašu skolēnu interesi par nestandarta uzdevumu risināšanu, kā arī pilnveidot skolēnu prasmes un iemaņas nestandarta matemātikas uzdevumu risināšanā. Uz olimpiādi tika aicināti tie 6. – 9.klašu skolēni, kuri ir uzrādījuši labus rezultātus skolas vai novadu matemātikas olimpiādēs. Šogad olimpiādē piedalījās 388 skolēni, tai skaitā arī Spīdolas ģimnāzijas, Jelgavas Valsts ģimnāzijas un Jelgavas 4. vidusskolas skolēni. Pēc olimpiādes dalībnieki apmeklēja arī mācību priekšmetu radošās darbnīcas.

6. klašu grupā 106 skolēnu konkurencē 2. vietu ieguva Jānis Vaškevics, bet Elīzai Zeltiņai 3. vieta. Atzinību ieguva Elizabete Ozola. 7. klašu grupā no 115 dalībniekiem 3. vietu ieguva Laura Rūja.

Paldies visiem dalībniekiem! Paldies  6. klases skolēniem Jānim Vaškevicam, Elīzai Zeltiņai, Līvai Skrupskai un Elizabetei Ozolai.  Paldies  7. klases skolēniem Laurai Rūjai, Kārlim Strautniekam, Edgaram Markovam, un Ievai Tihonovai. Paldies  9. klases skolniecei Kristiānai Putniņai.

Paldies matemātikas skolotājām Sigitai Krauzei, Lilijai Menskai un Innai Galviņai! Paldies vecākiem par atbildīgu savu pienākumu pildīšanu un jauku, zinātkāru, apzinīgu bērnu audzināšanu!

Paldies skolas vadībai par rasto iespēju apmeklēt olimpiādi!