Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konference

Piektdien, 23. martā, Jelgavas pilī  notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 9. konference.

Pirms tam  labākie skolēnu darbi tika elektroniski  nosūtīti Latvijas Universitātes vietnei darbu recenzēšanai. Konferencē iespēju piedalīties, iegūstot pēc darbu recenzēšanas vismaz 40 punktus, ieguva 4 Ozolnieku vidusskolas 11. klašu skolēni.

Zemgales reģionālā skolēnu zin...
Zemgales reģionālā skolēnu zin...
Zemgales reģionālā skolēnu zin...

 

Pedagoģijas sekcijā ar darbu ”Karjeras izglītības iekļaušana mācību priekšmetu stundās Ozolnieku vidusskolā” konferencē skolu pārstāvēja Nikija Nikola Rītiņa (darba vadītājas S. Tuherma un L. Patupa).

Informātikas sekcijā darbu aizstāvēja Mikus Folkmanis  ar darbu “Internet of things (Lietu tīmeklis)”. Darbu vadīja informātikas skolotājs Dainis Šantars.

Ķīmijas sekcijā savus darbus aizstāvēja Katrīna Plane (“C vitamīna daudzums Latvijā audzētos ābolos”) un Marta Puriņa ( “Jauniešu līnijas “Be Trendy” kosmētikas saturs”). Abām jaunietēm darbus vadīja ķīmijas skolotāja Lolita Meinharde.  Īpaši vēlētos uzteikt ķīmijas skolotāju Lolitu Meinhardi, jo viņas vadītie skolēni, zinātniskās pētniecības darbu autori,  regulāri pārstāv skolu Zemgales reģiona un valsts skolēnu zinātniskās pētniecības konferencēs.

Godam aizstāvot savus darbus, visi četri skolēni ieguva tiesības pārstāvēt savu skolu Latvijas 42. skolēnu zinātniskajā konferencē.

Prieks bija arī par to, ka virkne bijušo Ozolnieku vidusskolas skolēnu, tagad Jelgavas pilsētas ģimnāziju audzēkņi, arī piedalījās Zemgales reģionālajā konferencē. Tas nozīmē, ka mūsu skolas ieguldītais darbs projektu  darbu izstrādāšanā, projektu nedēļu organizēšanā ir bijis motivējošs arī mūsu bijušajiem absolventiem. 

Turam īkšķus par savējiem Latvijas 42. skolēnu zinātniskajā konferencē!

Paldies skolēniem un darbu vadītājiem!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa