Mūsu skolēni izvirzīti olimpiādes “Tik vai… Cik?” 4. kārtai

Olimpiāde “Tik vai… Cik?” ir matemātikas sacensība 4. klašu skolēniem. Olimpiādes mērķis ir veicināt skolēnu interesi par matemātiku, attīstīt matemātisko un loģisko domāšanu, kā arī radošumu un iemaņas nestandarta uzdevumu risināšanā.

Ideja par olimpiādi radās sadarbībā ar Lietuvas kolēģiem. Šauļu universitāte katru gadu rīko matemātikas olimpiādi 4. - 5. klašu skolēniem 3 kārtās – skolas, rajona un valsts. 2004. gada ziemā viņi izteica piedāvājumu šajā olimpiādē piedalīties arī citām valstīm. Tā 2004. gada maijā dažas Latvijas skolas rīkoja šādu olimpiādi. Toreiz skolēniem risināšanai tika piedāvāti Lietuvas valsts olimpiādes uzdevumi. Ar 2004./05. m. g. olimpiāde “Tik vai… Cik” tika ieviesta Latvijā jau kā tradicionāls ikgadējs pasākums jaunāko klašu skolēniem, kurā pirmajās trīs kārtās tiek piedāvāti LU A.Liepas NMS sastādīti uzdevumi, bet 4. kārtu rīko vienlaicīgi ar Lietuvas valsts olimpiādi, un uzdevumu komplektu šai kārtai veido kopā ar Lietuvas (un varbūt vēl citu valstu) kolēģiem.

LU A. Liepas NMS apkopo pirmo trīs kārtu rezultātus un izvirza dalībniekus 4. kārtai, ņemot vērā visās trīs kārtās kopā iegūto punktu summu. 12. aprīlī Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā notiks olimpiādes “Tik vai… Cik” 4. kārta, kurā Ozolnieku vidusskolu pārstāvēs četri sākumskolas skolēni no 4. klasēm - 4.c klases skolnieces Helēna Rozentālberga, Estere Skrupska un 4.b klases skolniece Luīze Loreta Trūpa (skolotāja A.Kukare), kā arī 4.c klases skolniece Sāra Boitmane (skolotāja V.Bērziņa). Dalībnieki, kas ceturtā kārtā uzrādījuši labākos rezultātus abu valstu kopvērtējumā, saņem diplomus.

Paldies vēlreiz viņiem! Paldies vecākiem par atbildīgu savu pienākumu pildīšanu un jauku, zinātkāru, apzinīgu bērnu audzināšanu! Īpašs prieks un liels paldies par darbu skolotājiem!