Dabaszinību skolotāju seminārs "Es daru tā!"

26.martā dabaszinību skolotāji dalījās ar idejām seminārā "Es daru tā". Tajās ir uz kompetencēm vērstu elementu izmantošana, caurviju prasmju attīstīšana.

Aina Krūmiņa pārsteidza ar savu ideju-  izmantot karikatūras ģeogrāfijas stundās.Tās atlasītas atbilstoši skolēnu vecumposmam un noder gan tēmas aktualizēšanā, gan "dinamiskā pauzē", gan domāšanas, radošuma, gan prasmes izteikties veicināšanai.

Ķīmijas skolotāja piedāvāja strukturēta radoša rakstu darba LAVT (Loma Adresāts Veids Temats) izmantošanas iespējas. Radošais darbs tiek rakstīts balstoties uz apgūtajām zināšanām un izpratni, bet tā veikšanai raksta veidu skolēns izvēlas pats - vēstuli, CV, sludinājumu, motivācijas vēstuli, paskaidrojumu utt.

Lauras Stepiņas ideja- attīstīt prasmi mācīties pašam. Viņas pieredzi kā organizēt skolēnu patstāvīgo darbu vielas apguvē, izmantojot skolas resursus - mulāžas, kolekcijas, attēlus un tekstus, kolēģes novērtēja atzinīgi.

Secinājums viens - katra jauna ideja bagātina mūsu pieredzi.