Zemgales reģiona vācu valodas olimpiāde

Vācu valodas olimpiāde 8. klašu skolēniem Zemgales reģionā 2017./2018. mācību gadā

Pēc iegūtās 3. vietas vācu valodas olimpiādē Jelgavas pilsētā Lea Kice no 8.a klases guva iespēju turpināt savu dalību nākamajā posmā – Zemgales reģionā. Šajā beidzamajā posmā 8. klašu labākajiem vācu valodas pratējiem bija jāapliecina savas mutiskās spējas vācu valodā, piedaloties 5. stacijās par dažādām cilvēkam un jauniešiem aktuālām tēmām. Kopējais dalībnieku skaits bija 15, pārsvarā pārstāvot dažādas Zemgales reģiona ģimnāzijas.

Zemgales reģiona vācu valodas ...
Zemgales reģiona vācu valodas ...
Zemgales reģiona vācu valodas ...
Zemgales reģiona vācu valodas ...

 

Ozolnieku vidusskolai tā bija pirmā pieredze, piedaloties vācu valodas olimpiādē. Esam guvuši vērtīgu pieredzi, un esam pateicīgi Jelgavas pilsētas vācu valodas metodiskajai apvienībai par atvērtību un iedrošinājumu piedalīties arī nākamgad.

Paldies Lea Kice par ieguldīto darbu un laiku, gatavojoties gan pilsētas, gan Zemgales reģiona olimpiādes posmiem.

Lea Kice palīdzēja gatavoties vācu valodas skolotāja Irita Semane.