Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu pētniecisko projektu darbu skate

25.aprīlī Jelgavas novada domē notika 7. - 8. klašu skolēnu projektu darbu skate. Mūsu skolu tajā godam pārstāvēja Marta Anna Stinka un Līva Zigmunde (7.a) ar darbu "Skola agrāk un tagad: starpbrīžu nodarbes", Laura Rūja (7.b) ar darbu "Lietderīga jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas Ozolnieku novadā" un Roberts Lācis, Edgars Markovs, Henrijs Ulmanis (7.c) ar darbu "Sportistu sasniegumi 21. gadsimtā".

Jelgavas un Ozolnieku novadu s...
Jelgavas un Ozolnieku novadu s...
Jelgavas un Ozolnieku novadu s...
Jelgavas un Ozolnieku novadu s...
Jelgavas un Ozolnieku novadu s...
Jelgavas un Ozolnieku novadu s...

 

Kopumā skatē piedalījās 17 skolēni ar 10 projekta darbiem. Katram bija iespēja 5 minūšu laikā prezentēt savu veikumu, pēc tam atbildēt uz jautājumiem, apliecinot savu kompetenci. Pasākuma noslēgumā visi saņēma pateicības rakstu un varēja baudīt gardu svētku kliņģeri. Paldies mūsu skolēniem par drosmi un pārliecību uzstāties!

Paldies skolotājām, kas atbalstīja savus audzēkņus, projekta darba rakstīšanas procesā!