Sociālo zinību skolotāju seminārs ”Es daru tā!”

24.aprīlī sociālo zinību skolotāji dalījās ar savām idejām seminārā “Es daru tā”.

Ērika Vugule pastāstīja par kulturoloģijas stundu bloku 11. klasei “Mans virtuālais ceļojums laikā, telpā un kultūrā”.

Sociālo zinību skolotāju semin...
Sociālo zinību skolotāju semin...

 

Savukārt Gunas Stūrmanes un Kitijas Valeiņas kopdarbs bija uz kompetencēm vērsts un caurviju prasmju attīstīts 2 nedēļu darbs “Pienākumi un tiesības Ozolnieku vidusskolā agrāk un tagad”, kurš tika īstenots 6. klasēs.

Muzeja pedagoģe Maija Kārkliņa dalījās atziņās par 7. klases skolnieču prasmēm, prezentējot paveikto konkursa “Manas skolas soma” noslēguma pasākumā Valmierā 18. aprīlī – pārliecinošs, raits, gramatiski pareizs stāstījums, zināšanas skolas vēsturē un informātikā, iemaņas fotografēšanā.

Semināra noslēgumā secinājām, ka esam uzsākušas savā mācību procesā izmantot kompetenču pieeju un turpināsim to darīt turpmākajā darbā.

MG grupas vadītāja Guna Stūrmane